Metraštininkams Sun
 

TemosMetaiDraugovėsMetraštininkai


 

5 NAUJAUSI METRAŠČIAI

 [ 2012-07-10 ]  ŽSO vadovų stovykla

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Atvažiavom, įsikūrėm, pavalgėm, užmigom.
Pažadino naktį, liepė nugriaut palapines ir pasistatyt šalašą. Pastatėm, išgyvenom kitą programos dalį, užmigom po šalašu.
Pažadino naktį, liepė padaryti gerąjį darbelį stovyklai, padarėm, išgyvenom škvalą, bet mūsų šalašas ne, neužmigom.
Naktį ėjom pasitikti naujai parištų brolio ir sesių, ryte atsisveikinom, išsiskirstėm namo.

Brolis Kipras

 [ 2012-07-03 ]  Draugovės žygis į Šaukėnus

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Ankstyvas birželio 29 – osios rytas žadėjo neįprastą vasarai ankstų kėlimąsį iš lovos, sunkiai prasiveriančias akis bei patį didžiausią iššūkį – 40 – ies kilometrų žygį į Šaukėnus, kuriose svetingai laukė kunigas Arūnas, glaudžiai susijęs su skautų veikla. Įveikę rytinius sunkumus susirinkome išvykimo taške – Akropolyje. Negausiu būreliu, šešiese, patraukėme sudarytu maršrutu. Pirmieji kilometrai nepatyrusiems žygiuose skautams – sunkiausi. Kiekvieną kilometrą lydėjo emocijos, besikeičiančios taip, kaip keičiasi vaizdai keliauninkų akiratyje. Visiems mums teko susidurti su savotišku iššūkiu – tam tikrą maršruto dalį tapti vedliu. Nors ir slegiami sunkios kuprinių naštos nepraradome nuotaikos bei užsidegimo pasiekti tikslą. Tądien kiekvieno iš mūsų Olimpu tapo galbūt mažai girdėti ar žemėlapyje niekad nepastebėti Šaukėnai. Žygis buvo išties įvairiapusiškas: keliavome gyvenvietėmis, nepakartojamu oru kvėpavome Kurtuvėnų miškuose, šturmavome dar drėgnas pievas, o galiausiai keliavome plentu. Tikslą pasiekėme jau leidžiantis saulei, kiekvienas išpildęs savo lūkesčius įveikti kelią. Pailsėję sėdome į autobusiuką ir aplankėme Šatrijos kalną bei Užvenčio dvarą, kiek vėliau vakarojome prie laužo. Ankstyvą rytą kiekvienas su skaudančiomis kojomis, kankinamas nuovargio ar beprotiškai žvalus patraukėme namo palydėdami Šaukėnus akimis ir nejučia suvirpėję, pajutę tą nepakartojamą jausmą įveikus žygį.

Sesė Laura

 [ 2012-06-04 ]  Stovykla "Pabusk"

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Atėjęs pavasaris ir vėl pabudino medžius, pienes, bites ir ,deja, uodus. Tai įsitikinome tradiciškai pavasarį vykstančioje stovykloje "Pabusk". Ten skautai arba jau būna pabudę, arba yra pabudinami.
Šiais metais iš Šv. Jurgio draugovės į stovyklavietę važiavome tik tryse: Ąžuolas, Ieva G. ir aš. Atvykome penktadienį vakare, pasistatėme palapines, smagiai pasišnekučiavom prie laužo ir ilgai nenaktinėję nuėjom miegot.

O šeštadienį prasidėjo visos linksmybės. Visus (išviso skautų buvo apie 60) išskirstė į 8 komandas ir pradėjome žaisti "enkounterį" (niekas iš pradžių nežinojo, kas tas enkounteris). Surasdavom užuominas, skaitėme "tikros" istorijos ištraukas, turėjome sekti pėdsakais, ieškoti paminklų, išversti morzės kalba skambančios dainos posmelį (tačiau užteko ir keleto žodžių, nes tai buvo "Egle, mano sese"), prakalbinti "nebylį", žodžiu, ko mes tik tą dieną nedarėme, kol apėjome visus punktus.
Vakare buvo didelis bendras laužas. Visos draugovės paruošė po trumpą vaidinimą pasirodymą su prieš tai išdalintom temom. Pavyzdžiui, mes gavom tokią: "Kaip skautas eina miegoti?" .
Pirmą kartą buvau „Pabusk“, bet tikrai padarė labai gerą įspūdį. Jei turėsiu galimybių, važiuosiu ten kasmet .

Sesė Kotryna Š.

 [ 2012-05-28 ]  Orientacinis žygis po Šiaulius

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Kiekvienas pažįsta netikėtumą, kiekvienam iš mūsų teko susidurti su juo akis į akį, visi esamę nejučia viduje suvirpėję ir visgi, kaltas tik netikėtumas. Būtent šis jausmas užplūdo sužinojus, kad paskutinė visuotinė sueiga dedikuota skautiškam žygiui gimtajame mieste. Susirinkus negausiam, tačiau labai smalsiam ir nuotykių išsiilgusiam skautų būreliui, brolis Jonas įteikė žemėlapį ir kai kam paaiškino, o kitiems tik priminė, kaip juo naudotis. Palinkėjęs gero ir sėkmingo kelio nulydėjo jaunuosius atradėjus akimis, kurie greit dingę iš jo akiračio patraukė ieškoti trijų nurodytų objektų Šiaulių mieste. Orientacinis žygis, pasirodė nesąs toks paprastas, kaip daugelis galbūt tikėjosi. Dviprasmiškos užuominos, turėjusios nukreipti teisingais takais, buvo sunkiai įkandamos. Pirmasis kelionės tikslas pasirodė esąs – atminimo akmuo, kuriame išgraviruotos Šiaulių miesto traukinių stotyje ištremtųjų į Sibirą pavardės. Pagerbę šią istorinę vietą tylos minute, patraukėme kito tikslo link. Vedami nuojautų ir žinių atsidūrėme miesto centre, tačiau kaip vėliau paaiškėjo, savojo tikslo neradome. Tik kiek vėliau, prisijungus sesei Jurgitai, išsiaiškinome, kad antrasis objektas – tai Šiaulių projektavimas. Trečiojo objekto paieškos buvo tiksliausios, smagaus pašnekesio dėka kelias neprailgo ir prieš save išvydome Valstybinę mokesčių inspekciją. Žygį vainikavo besišypsantys skautai, kiekvienas su sava emocija, kiekvienas palepinęs save ledais ir tyliai taręs:"gera būti skautu".

Sesė Laura

 [ 2012-05-11 ]  Draugovės žygis

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Saulėtą šeštadienio rytą susitiko šv. Jurgio draugovės skautai. Visi buvo nusiteikę žygiui, su didelėmis šypsenomis veiduose. Sulaukę vėluojančių, išžygiavome. Kur? Ogi prie Gudelių ežero! Ėjom ėjom ir pagaliau išėjom iš miesto. O tada... žygeiviai sulaukė užduotėlės. Jie iki tol, kol nueisime iki ežero, turėjo sukurti žygio dainą. Nepaisant to, kad viską kūrė praktiškai tik dvi sesės, kurti sekėsi visai neblogai. Tik nespėjo sukurti dainos iki tol, kol pasiekėme ežerą, tačiau dainą kurti vis tiek pabaigė.
Žygiuojant, dainuojant, priėjome vietą, kurioje 1941 - 1944 m. vokiečiai nužudė 732 žmones... Sustojome minutėlei... Įdomus pastebėjimas - prie pat aptvertos žudynių teritorijos (bent iš 2 pusių) augo žibutės, o pačioje teritorijoje nesimatė nei vienos žibutės. Keista. :)
Judėjome toliau. Greitai priėjome ir Gudelių ežerą. Vaizdas buvo tiesiog nuostabus - žaliuojantis laukas, mėlynas ežeras, žydras dangus ir ryški geltona saulė. Prie ežero susikūrėme lauželį, išsikepėm skautiškos duonelės, pažaidėme žaidimą (susikibę rankomis turėjome persikelti per virvę jos neprilietę), pasveikinome sesę Rūtą su praėjusiu gimtadieniu, visi padainavome sukurtą žygio dainelę, pasifotografavome, šiek tiek pasėdėjome prie lauželio, sutvarkėme viską ir išžygiavome namo.
Žygelis buvo paprastas, neilgas, tačiau praleistas laikas buvo labai geras. Galima džiaugtis ne tik puikiu tą dieną buvusiu oru, bet ir tuo, jog diena buvo praleista su šauniais žmonėmis.

Sesė Augustė
P.S. Dainelė (pagal Tele Bim Bam dainą "Musė")
1.
Gera pas Gabrielę vasarą pabūti.
Jos gražus namelis, ant palangių gėlės.
Bet palangės jau pradėjo greitai pūti
Ir čia yra problema! Nieks nenori kurti.
Kurti? Kurti. Kurti!
Priedainis.
Kurti! Pasidarėm kurti!
Ir žygiuot tvarkingai ne visiem išeina.
Einam! Prie Gudelių einam!
Užsikursim laužą, pasikepsim maisto.
2.
Ėjom mes pro kraupią vietą, kur žibučių nėra.
Pravažiuojančios mašinos kiek mums dulkių kėlė!
Jonis iš savos tulpelės jau pradėjo burtis,
O mes tik stengiamės šią dainą kurti.
Kurti? Kurti. Kurti!
Priedainis.
Sesės Rūta ir Goda

Puslapis kraunasi...