METRAŠČIAI IŠ 2008-ųjų METŲ

 [ 2008-12-28 ]  Linksmavakaris „Kalėdos džiunglėse“

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Linksmavakaris „Kalėdos džiunglėse“ (2008 gruodžio 27-28d.)

 

Kaip ir kiekvienais metais, skautai negali praleisti puikios progos pabūti ir pašėlti, jau tradicija tapusiame linksmavakaryje. Šiais metais jis vyko Šiaulių mieste. Ši tema – džiunglės, parinkta ne šiaip sau. Kaip visi žinome, džiunglėse užaugusio Mauglio istorija labai siejama su skautišku gyvenimu gaujoje. (Dar prieš pradedant organizuoti visą renginį, galvoje jau piešėme būsimas džiugliškas dekoracijas, tokias kaip: palmės, pakabinti bananai su besimėtančiais mandarinais. Pradžia graži...)
Tai buvo tikrai neeilinis ir nemažas renginys. Susirinko maždaug 60 skautų iš Mažeikių, Ventos, Sedos, Plinkšių ir, žinoma, Šiaulių draugovių. Taip pat turėjome svečių iš LS. Kaip ir daugelis kitų skautiškų renginių, jis prasidėjo rikiuote, po kurios visi skautai pasiskirstę į kelias grupes išbėgo į miestą, ieškoti tam tikrų punktų kaip paštas, traukinių stotis, turgus, kapinės, Talkšos ežeras, miškas, vaistinė... (Mat, jie visi buvo nukritę į negyvenamą salą, kurioje turėjo susirasti tam tikrų gyvybiškai reikalingų daiktų, norint išsaugoti savo gyvybę). Šią trumpą pažintinę kelionę po miestą užbaigėme Salduvės parke, kuriame užsikūrėme laužą, pažaidėme kelis žaidimus ir sudainavome kelias skautiškas dainas... Po visko traukėme atgal į Stasio Šalkauskio mokyklą, kurioje mūsų laukė, sesės Dovilės ir jos komandos paruošta, vakarienė. Buvo malonu pastiprinti savo išalkusius skrandukus.
Linksmiausia buvo dar tik prieš akis. Vakaro programa: dvi prieš visus besistaipančios ir pasišiaušusios vedėjos (beždžionėlės)J, daugybė žaidimų, dainų, komandinių kūrybinių užduočių, noriai visur dalyvaujantys skautai, nerimstantis juokas, trykštantis džiaugsmas... Ko dar galima norėti??? Bet visi geri dalykai kada nors baigiasi. Po vakaronės visi susirinkome į miegojimo vietą, kurioje visi pasiskirstę į grupeles užsiiminėjo įvairiais dalykais kaip stalo žaidimai, gitaros stygų tampymas, įvairios diskusijos ar šiaip filmukų žiūrėjimas. Galiausiai, po tam tikro laiko viskas aprimo...
Rytas! Netikėtas švilpukas visus kviečiančius į rytinę mankštą, skautų ridenimasis iš miegmaišių. Linksmas vaizdelisJJ. Po mažo šoko visi turėjo laisvo laiko. Papusryčiavus prasidėjo tvarkymasis, pakavimasis ir ruošimasis namo. Visi jautėsi laimingi (bent jau taip sakė ir atrodėJ). Tai buvo tikrai linksmas, visus suartinantis, daug davęs renginys. Nepamiršiu jo organizavimo, tų šaunių akimirkų, skautiškos pagalbos, bendrystės... Dėkoju visiems dalyvavusiems ir šv. Jurgio draugovės skautams.

Sesė Renata

 [ 2008-12-18 ]  BTU - Betliejaus Taikos Ugnis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

BTU - Betliejaus Taikos Ugnis (2008 gruodžio 18-21d.)

Taika – didžiausia vertybė...

Ši akcija Lietuvoje organizuojama jau ne pirmus metus. Jos istorija prasidėjo nuo tada, kai Austrijos skautai, uždegę ugnele Betliejuje, pradėjo ją dalinti po visa savo šalį. Galiausiai šis šilumos ir šviesos dovanojimas plito ir po kitas šalis. Taip ši ugnis, neužgesdama pasiekė ir mūsų tėvynę.
Mūsų žygis po Šiaulių miestą su žibaline lempa rankose prasidėjo nuo traukinių stoties, kai iš Vilniaus atkeliavę skautai mums ją perdavė. Buvo gražus LS, ŽSO ir Latvijos skautų susitikimas, kurio metu galėjome pajusti bendryste, susikabindami rankomis ir visi kartu giedodami giesmes. Po susitikimo visi patraukė savo keliais. Mūsų Betliejaus ugnis apkeliavo nemažai punktų: kelias mokyklas, vaikų jaunimo centrus, ŠVJC, ŠVŠC, ŠVKC, ŠU botanikos sodą, Šiaulių miesto viešąją biblioteką, psichiatrinę ligoninę ir žinoma visas bažnyčias.
Tai buvo šauni patirtis, matant besidžiaugiančių žmonių veidus, kurie noriai įsitraukė į šią akciją, užsidegdami žvakeles, taip tikėdami, kad jose slypi ramybė, šiluma, šviesa, taika ir bendrystė.

Sesė Renata

 [ 2008-11-02 ]  Žvakučių uždegimo akcija

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Žvakučių uždegimo akcija (2008 lapkričio 2d.)

Ši, visų Šventųjų dienos, akcija organizuojama jau ne vienerius metus, tam, kad jos metu ant visų užmirštų ir niekam nereikalingų bei apleistų kapų, butų uždegamos žvakės, taip pagerbiant mirusiuosius.
Šiais metais šioje gražioje akcijoje, dėl neaiškių priežasčių ar organizacinių trūkumų, dalyvavo tik Žemaitijos skautų organizacijos nariai. Susirinkę prie katedros, prisikrovę maišus žvakių ir degtukų, patraukėme link senųjų kapinių. Ten susirinkę pasiskirstėme į kelias grupeles. Buvo gera matyti degančius žiburėlius ir suprasti, kad daugelis kapų dar yra lankomi, bet visgi dauguma iš jų jau yra pamiršti ir niekieno nebelankomi. Buvo ramu, gera ir šilta...
Dar pavaikščioję po kapines, patraukėme link šv. Ignaco Lojolos bažnyčios. Ten sudalyvavome jaunimo vakaro mišiose. Kartu giedojome, šloviname Viešpatį, kai kurie šiaip sėdėjomeJ.
Vakarą ir naktį kartu praleidome Šiaulių vyskupijos šeimos centre. Ten turėjome jaukų vakarą, kurio metu pasveikinome brolį Giešą su 27-uoju gimtadieniu, žiūrėjome skautiškąsias nuotraukas, filmus. Galiausiai paryčiais nuėjome miegoti.
Ši akcija paliečia visus, taip skatindama net ne akcijos metu, pastebėti apleistus kapus ir ant jų uždegti žvakutes.

Sesė Renata

 [ 2008-10-30 ]  Lietuvos skautų 90-metis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Lietuvos skautų 90-metis (2008 spalio 30d.)

Lygiai prieš 90 metų Lietuvoje įsikūrė pirmieji skautai. Ši gražų jubiliejų paminint, Lietuvos skautai surengė gražų renginį, į kurį buvo pakviesti ir Žemaitijos skautų organizacijos nariai.
Šis minėjimas prasidėjo nuo šv. mišių, kurios vyko šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Po jų nemaža skautų minia pajudėjo link miesto savivaldybės, kurioje ir vyko visa oficialioji šio renginio dalis. Buvo šaunu išvysti, jau brandaus amžiaus esančius, skautus, kurie dalijosi savo patirtimi, taip pat išgirsti jaunimo atliekamų dainų. Mūsų organizacijos nariai turėjo puikią progą, padaryti kompoziciją – „ Skautų „Aidą“ bevartant“. Buvo daug juokoJ. Po oficialiosios dalies visi skautai galėjo pasivaišinti hole esančiais gardumynais, pabendrauti ar susipažinti su kitais skautais.
Tai buvo paprasta ir šilta skautiška šventė, kurios metu mes turėjome šaunią galimybę grįžti į praeitį, taip pat pasidžiaugi tuo, kad ateityje sulauksime tikrai ne vieno tokio pat gražaus jubiliejaus.

Sesė Renata

 [ 2008-10-27 ]  Žygis į kryžių kalną

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Žygis į kryžių kalną (2008 spalio 27d)

Šis rudeninis žygis organizuojamas jau antrąkart. Pirmąjį kartą mūsų sesės atnešė brolių pagamintą nemažą draugovės kryžių. Buvo tikrai linksma kelionė, bet šių metų žygis, mano manymu, aplenkė pernykštį savo nuotaika bei žmonių, dalyvavusių jame, skaičiumi.
Visų pirma, jį organizavo viena iš Nendrių skilties narė Justina. Tikrai buvo pasistengta, kad mums netektų nuobodžiauti kelionės metu. Teko ir vaidinti, dainuoti kaip kūrybiškiausiems skautams. Tik atėję į kryžių kalną, pavalgėme ir patraukėme link vienuolyno, kuriame vyko dieninė malda. Prisijungėme, ramiai pasėdėjome, aišku ne visi (taip, tai jūs, žalčiai). Po jų patraukėme link savo kryžiaus. Ten nuėję, turėjome puikią progą, pagalvoti apie savo troškimus, norus ar maldavimus, kuriuos, užrašę ant sesės Justės nupirktų kryželių, pakabinome ant draugovės kryžio. Po rimtosios žygio dalies prasidėjo linksmoji, tokia kaip įvairiausi žaidimai: voriukas, drambliukas ir visi kiti judresni bei aktyvesni. Tai buvo mūsų jaunųjų Žalčių rojus. Papietavę, linksmai pasibuvoję, linksmomis nuotaikomis ir dainomis, patraukėme link namų.

Sesė Renata

 [ 2008-09-27 ]  Antrasis šv. Jurgio draugovės gimtadienis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Antrasis šv. Jurgio draugovės gimtadienis (Rugsėjo 27d.)

Gimtadienis - pati gražiausia šventė,
Ar žydi obelys, ar gruodas už kalnų.
Ir nesvarbu, kiek metų pragyventa,
Kada aplinkui tiek gerų draugų.

            Taip, gimtadienis šauni šventė, tiek jubiliato, tiek svečių atžvilgiu. Šįkart svečių nebuvo, nes jubiliatas – visi šv. Jurgio draugovės nariai. Susirinkę Šiaulių vyskupijos Šeimos centre, galėjome džiaugtis peržiūrėdami archyvines nuotraukas, filmukus. Taip pat, smaližių džiaugsmui, valgėme tortukus. Buvo šauni vakaronė, davusi suprasti, kiek mums daug gali duoti skautiškoji veikla. Dveji metai šaunaus bendradarbiavimo, buvimo kartu, sunkumų bei problemų sprendimo, džiaugsmo, atsakomybės nešimo... visko kas įvyko ir kiek mums visiems tai davė per šiuos metus neįmanoma aprašyti. Joks metraštis ar laikraštis nesutalpins mūsų įgautos patirties, patirtų džiaugsmo akimirkų... galime tik džiaugtis ir tikėtis, kad tai buvo ne paskutinis gimtadienis, kad tokių ateityje turėsime ne tris ir ne penkis, o mažiausiai keliolikaJ.

                                                                       
Sesė Renata

 [ 2008-08-05 ]  Piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Piligriminis žygis  Kryžių kalnas – Šiluva (2008 rugsėjo 5-7 d.)

Jau tradicija tapęs Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio organizuojamas žygis į Šiluvos atlaidus buvo rengiamas šeštąjį kartą. Kasmet vis daugiau jaunimo prisijungia prie senbuvių piligrimų. Daugelis į piligrimines keliones vykstančių asmenų keliauja ne tik pramogauti ar ilsėtis, daugelių iš jų motyvai yra dvasiniai: dvasinis atsinaujinimas, padėka už jau patirtas malones, atgaila bei nuodėmių išpažinimas.
Mes, šv. Jurgio draugovės atstovai, būtent ir keliavome dėl šių visų išvardytų priežasčių. Vieni labiau dėl dvasinių, kiti dėl pramoginių ir pažintinių. Kelionės pradžia, kaip ir kiekvienais metais, prasidėjo nuo kryžių kalno, kai atidavę savo sunkiąsias kuprines ir sudalyvavę mišiose patraukėme link tikslo. Mūsų organizaciją atstovavo 5 asmenys: Dovilė (Drugelis, mūsų vadovė – Dovė), Julius, Jaunėlis, Alvigita, Renata. Keli asmenys dar prisisijungė kelionei įpusėjus. Bet vieniši tikrai nesijutome. Vakarais su broliu Valdemaru atvykdavo vyresnieji broliai ir seserys pasilinksminti ir praskaidrinti mūsų kelionę.
Buvo daugybę šaunių akimirkų, sutiktų žmonių, jų šypsenų, maldos, vakarų prie laužo su dainomis, vakaro koncertų, JUOKO, nutrintų kojų, linksmų žaidimų, saulės... Tai kelionė ne tik į išoriškai apčiuopiamą vietą, bet taip pat kelionė į save, savo vidaus erdves.

Sesė Renata

 [ 2008-08-02 ]  Stovykla „Drobynos 2008“

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Stovykla „Drobynos 2008“

2008 – 08 – 02-08
Mažeikių raj., Dagilių kaim. (Renavas)

„O Renave, Renavo miškai!...“

Ir vėl vasara! Ir vėl stovykla! Ir tikrai džiugu, bent jau stovyklautojams! (Gal tik stovyklos viršininkui, komendantui, organizatoriams buvo širdy neramu ir prieš miegą rožinius pirštais gniaužė. J)
Jau keturias dienas prieš prasidedant stovyklai išvyko desantas nudirbti didžiausius ir sunkiausius darbus. Tik va, kilo vienas nesusipratimas – br. Andrius, „Kam statyti, jeigu Andrius vis tiek perdarys“. J Bet svarbiausia šioje stovykloje išdygo kareliškieji apartamentai – nauji sėdimi tualetai su dangčiais!
Pagaliau, rugpjūčio 2 dieną, kas autobusais, kas mašinom, o kas susitranzavusios traktorių (s. Renata, s. Laima ir s. Jurgita), atvyko į gražias, Renavo apylinkes. Pusantro šimto skautų, jų draugų ir svečių stovykloje praleido kupiną nuotykių savaitę. O nuotykių buvo tikrai, daug ir įvairių.
Stovyklautojai atlikdami gerąjį darbelį, „šukavo“ Renavo pakeles ir pamiškes, rinkdami šiukšles. O po sunkių darbų lietuje, pasidovanojo skautišką koncertą Renavo dvare.
Mokėsi skautoramos metu suteikti pirmąją pagalbą, sėlinti, rišti mazgus ir pan. Orientacinio žygio metu ugdė savo ištvermę ir sumanumą.
Stovyklos metu širšės bandė mums įrodyti, kad pievos šeimininkės yra jos, o ne mes. Todėl vyr. skaut. s. Virginijai visos stovyklos metu teko bėgioti su tūtele rankose nuo įgėlimų.
Ta kova su pievos šeimininkėmis ne kiek nenustelbė „Pragaro“. Broliai vyčiai „užkūrė pragarą“ – mažas tvenkinys stovyklavietės pakraštyje tapo tikra velnių pekla, kurios vyriausias velnias buvo br. Arvydas (su nuostabia raguoto ir garbanoto blondino šukuosena). Tai buvo sukurto žaidimo pabaiga, kurią perėjus gaunama gyvybė. Tai bent išbandymai teko dalyviams: vandenyje tūpinėjant dainuoti „Du gaidelius“, purvo angelai, bučiniai kirviui ir malkoms, bei nuostabi vandens čiuožykla į pragarą ir sunkus kopimas purvu iš pragaro!
Keletas frazių iš „Pragaro“:

º º º
- Gulk, daryk angelą! Ko čia guli? Kas tau leido gulėt? Greitai ropok!
Sakyk, myliu malką aš labai, pabučiuosiu ją staigiai! Bučiuok malką!

º º º
- Sakyk, gailiuosi už nuodėmes!
- Gailiuosi...
- Ką sakei, negirdžiu!
- Gailiuosi!!!
- Kas pragare už nuodėmes gailisi?! Šliaužk!

º º º
- Šliaužiam! Šliaužiam, neropojam! Greičiau, mano babūne be galinių kojų greičiau juda, negu tu!

Buvo ir keistų nutikimų. Raporto metu, stovyklos komendantas br. Andrius Byčius, pamiršo savo pavardę, keista, bet ko tik neatsitinka iš jaudulio „raportavo skautas vytis br. Andrius Bytis“ – surimavo. J Sesių pastovyklė taip mylėjo stovyklos komendantą, kad į rikiuotę žygiavo su būtent jam skirta daina:
„Aš mačiau, Byčius ėja su kita merga, supykau, negrįžau širdį suspaudė
Monis nėr, Byčiau nešvilpauk, nešvilpauk daugiau...“
Brolių pastovyklės broliukai, dėl užmaršumo vietoj kepurių ar aplaidumo, rikiuotės metu, dėvėdavo dubenėlius.
Tačiau, didžiausio dėmesio susilaukė kandidatai į vyčius br. Valdemaras ir br. Jožikas. Kam jų gaila buvo, o kas pasijuokti turėjo iš ko. „Keistuoliai“ – vieną naktį ąžuole braška ir prisirišę jame bandė miegoti, kitą nekalbėjo su niekuo, o dar kitą liftą vidurį stovyklos pasistatė, tik įdomu į kelintą aukštą bandė pakilti?
BET SVARBIAUSIA! Tiek laukė skiltininkai grįžtančių brolių vyčių po įžodžio, kad prisipynę ąžuolo vainikų tarp jų ir užmigo po ąžuolu. Jų dėka ir visa stovykla pramiegojo brolių pasitikimą. Na bet svarbiausia, kad broliai buvo pasveikinti!
Nors ir didžiąją dalį stovyklos lijo lietus, tačiau jis mums nesutrukdė parsivežti įsimintinų nuotykių iš stovyklos.
Pat. sk. s. Jurgita

 [ 2008-07-26 ]  Patyriminė vadovų stovykla „Tundra 2008“

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

 

Patyriminė vadovų stovykla „Tundra 2008“

         „Mes šiandien tik bėgam!“. Dar ilgai šitas šūkis skambėjo dalyvavusiųjų „Tundroje“ žmonių tarpe, o kai kurių skautukų laikrodžiai vis dar nustatyti br. Arvydo planetos laiku. : ) Daug kartų vos užsimerkus akis teko keltis, tačiau tai stovyklautojų negąsdino. Patirtis, gauta stovykloje, viską atpirko. Užsimiršo pykčiai, nesusipratimai ir netikėti susidūrimai su medžiais. : )
Žmonės, dalyvavę stovykloje, gali pasigirti galintys suteikti pirmąją pagalbą. To juos pamokė Raudonojo kryžiaus atstovės, sutikusios kelias valandas savo brangaus laiko padovanoti jauniesiems vadovams. Svečiai taip pat atvežė ir dovanėlių, kurios buvo traukiamos nemačiomis ir sukėlė daug puikių emocijų.
Stovyklos pabaiga nebuvo tokia slogi, kokios dažniausiai būna įsomintinų įvykių pabaigos, nes „Tundros“ gyventojai turėjo galimybę pademonstruoti savo fizinę ir psichologinę jėgą „Lokės pėdoje“.
Nei viena nuotrauka neatspindės to, aks iš tikrųjų vyko stovykloje „Tundra 2008“. Ten niekas nepamatys nei „mylimų vyrų“ ar „mylimų moterų“. Taip pat neturės galimybės pasijuokti iš Berankio Džo bei Vėjo, nepamatys br. Valdemaro, miegančio bet kokioje pozicijoje, nesudainuos br. Arvydui dainelės apie šypsenėlę, nevalgys vafliukų ir sausainių, susėdę aplink laužą, negirdės br. Gedo rėkiančio: „Bėgam, bėgam! Greitai!“ , nebėgios su pižamomis, vidury nakties laukais, neieškos pavogtos vėliavos (ir tikrai neras jos savo palapinėje!) ir negyvens su skruzdėmis mutantėmis. Taip pat, žiūrėdami nuotraukas, niekas nepajus tos ramybės tapant ant vazonų, nepajus bendrystės su kitu, bandant suklijuoti vazono šukes... Nuotraukos apie tai nieko nepapasakos, bet papasakos tie, kurie ten buvo, nes kiekvienas iš „Tundros“ grįžo kai ką gavę, kai ką atidavę, pilni prisiminimų, įspūdžių ir gerų emocijų.
Už visą tai, už galimybę kažko išmokti, o galbūt ir išmokyti, visi patyriminės vadovų stovyklos „Tundra 2008“ dalyviai turėtų nuoširdžiai padėkoti organizatoriams! : )

                                                Sesė Santa

 [ 2008-06-25 ]  Antros Džoninės

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

(TIKROSIOS) DŽONINĖS

   Tai buvo skrupulingai suplanuota visuotinė sueiga. Tema tokia keista, nes artėjo Joninės ir norėjome jas paminėti. O per sueigos planavimą atsirado tokia mintelė, kad brolis Džonas from America atvyko pas mus į Jonines. Tad turėjome ir Joną (br. Antanas) and Džon‘ą (br. Andrius). Taip pat daugybę lietuvių liaudies vaidilučiu, būrėjų ir šiaip jaunų lietuvaičiųJ
Sueiga vyko kaip visada, už Talšos ežero. Ten buvo ir LAUŽAS, ir instrumentai. Žodžiu, buvo Joninės kaip reikiant. Buvo ir Rasos šventės tradicijų ir būrimų, tokių kaip: vainikėlių pynimas ir metimas į medį, būrimas iš vaško, iš gamtos gėrybių papuošalų darymas, taip pat skautiškų žiedų darymasJ žodžiu, visko po truputį. Skambėjo liaudies dainos ir klegėjo juokas...
Po to taip netyčiukais įvyko kankorėžių karas ir visi išsilakstėme po mišką, gaudėmės, žaidėmės ir labai linksmai praleidome vakarąJ

 [ 2008-06-20 ]  Pirmos Džoninės, arba kaip buvom šlapi, kai net nelijo

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

DŽONINĖS!

   Tai turėjo būti skrupulingai suplanuota visuotinė sueiga, pavadinimu “Džoninės“, bet... Tarybėlės išrinktą dieną, deja, bet lijo, tad buvo nuspręsta geriau padaryti ekstremalų apmokymų žygelį. Šį žygį surengė viską mokantis, viską žinantis mūsų broliukas GiedriusJ
Tad tą dieną visi ištvermingiausi rinkosi Saulės laikrodžio aikštėje ir skrupulingai dėjosi daiktukus į maišelius, kad neduok Dieve kas nesušlaptų. Deja, bet kai kurie buvo atėję nelabai pasiruošę išbandymams, tad teko keletą namučio išsiųstiL Bet nieko tokio-bus dar tų žygių. Tad pirmoji mūsų (tiksliau Antano) užduotis buvo bėgti prie ežero su mūsų visų kuprinėmis ir jas sumesti į vandenį (žinoma jas paskandinant). O po to likę atskubėję jas traukėme visas šlapias laukan ir dėjomės ant nugarų. Šlapia ir šalta net pagalvojus pasidaro, brrrrr.... O tada buvo klausimas „Kas turite degtukų ir žvakių?“. Tada staiga visi rankose laikėme po žvakelę ir po degtukų dėželę. Pasirodo yra būdas net ir per didžiausią lietų išlaikyti degtukus sausus. Tiesiog reikia visa degtukų dėžutę apvaškuoti. Ir jai joks lietus nebebaisus! Tada visi ir išbandėme šią naujieną ir sumetėme degtukų krebutes į vandenį. Ir iš tiesų, pasiteisino! Tada per visus žolynus, miško takelius ir tešlutes keliavome gilyn į tankmę. Savaime aišku, žygiavome. O tada buvo geras reiškinys kaip „Sraigė, sraigė! Arklys!”J ir prieš mūsų akeles išniro žirgas. Buvo daug juoko, nes galvojome, kad Antanėlis šiaip pajuokavo, bet..
O kai jau buvome pažįstamoje, savu kvapu kvepiančioje vietelėje, vyko įsikūrimas. Visi buvome kiaurai šlapi, mūsų kuprinės varvėjo, o skrandukai reikalavo šilumos.. Tai kiekvienam skautui aišku, kad reikia „draugo“ laužo. Buvo nuspręsta daryti 2 laužus: vieną arbatai ir bulvėms, o kitą drabužių džiovinimui. Tad vieni liko su Giedriumi tvarkyti senos laužavietės ir aiškintis kaip tai padaryti, o Renata ir aš (Laima) buvome ištremtos per įspūdingai trumpą laiką padaryti naują laužavietę ir džiovyklą. Mums pavyko! Visiems pavyko! Du laužai liepsnojo, arbata virė, drabužiai garavo ir džiuvo, pelenuose skrudo bulvės, o dvi „vaidilutės“ (mes) iš džiaugsmo šokinėjo, kad tai padarėJ
Visi buvo laaaabaiii laimingi tokiu vykusiu žygeliu. Daug ko išmokome, pasibuvome...O prisiminimai ir patirtis liko neišdildoma. Ačiū visiems! J

 

                                                                                                          Iki kitų žygelių, sesula Laima.

 

 [ 2008-06-05 ]  Aplinkos apsauga ir skautų renginukas prie Šiaulių savivaldybės

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Aplinkos apsauga ir skautų renginukas prie Šiaulių savivaldybės
          2008.06.05

Birželio 5-ta
Skautai prie savivaldybės.
Prie „centukų“.
Susirinko LS (Lietuvos Skautai) ir pakvietė mus.
Daina.
Žygiavom per miestą. Su skanduotėm ,dainom, ir įvairiais šūkiais. Beje ir apie švarią gamtą.
Ėjom nuo centukų iki turgaus ir atgal.
Grįžus buvo rikiuotė.
Šūkiai.
Šnekėjo brolis Seržas ir kiti.
Buvo karšta, ypač kojom.
Po rikiuotės buvo užduotys ir kai jas įvykdysi gausi skautišką dovanėlę.
Aš gavau puodelį ir lipdukus :]
Skautų buvo iš visos Lietuvos.

Rungtys :
Skautiška virtuvėlė - reikėjo pasigaminti skautišką duonelę ir galėjom atsigerti arbatėlės.
Pa-la-la-la-pinių paslaptys- pastatyti palapinę per kuo trumpesnį laiką.
Žaidimų palapinė - žaidė futbolą su stiklinėm ant akių ir tinklinį su „kaldra“
Mazgelionė - mokė rišti mazgus.
Žeme ,Oru ,Vandeniu! reikėjo nenuvirsti nuo kelmo ir kitą nustumti, šokti kuo toliau nuo kažkokio judančio daikto, pereiti nuo vieno medžio iki kito ore ir pereiti per „centukų“ fontaną.
Žaidimų sūkurys - kuo įvairiausi žaidimai. (p.s.juos mokė žaisti mūsų draugovės skautukai).

Po rungčių ir žaidimų rikiuotė.
Ir tada kas norėjo eiti namo, o kas pasiliko padėti sutvarkyti viską ir pasiklausyti grupės „Bitės“ koncerto...

                                                 Sesė Alvigita (Bebrių skiltis)

 [ 2008-06-01 ]  Skautsportis

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Skautsportis
2008.06.01

Rytas. Aš ir Ieva esame pas Dovilę namuose. Einame link mūsų mokyklos. Ten ruošiamės visuotinei sueigai -  „Skautsporčiui“ .Iškilo problema - pamiršom kamuolį ;D Ėjom ieškoti ,bet neradom. Ką gi pažaidėm su buteliu! Susirinko skautai. Rikiuotė. Šūkis. Skautsporčio pradžia. Rungčių buvo įvairiausių: nuo kengūrų futbolo iki to, kad tylėdami turėjom sustoti į savo vietas. Buvo laaabai daug juoko! Pabaigoje vėl rikiuotė. Šūkis. Daina. O tada vyko fotosesija  „Blondinių klubas“ Mat sesė Laima buvo jo įkūrėja ir pagaliau atsiskleidė mums visiems! Beje vienas kitam turėjom užrišti Draugystės mazgą. Po to sužinojom, kad ten yra įstojimo į klubą simbolis. Padarėme įprastai neįprastą CIKU - CAKU ir išsiskirstėm. Laukia žygis į Kryžių kalną ;]    

Sesė Alvigita

 [ 2008-05-03 ]  Gatvės muzikos diena

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

 
Gatvės muzikos diena
          2008.05.03


Kaitinanti saulė, įvairiausi muzikos garsai ir pilnas žmonių klegesio Šiaulių bulvaras- tai gatvės muzikos diena!
Jokią kitą dieną mieste nepamatysi tiek daug jaunimo su gitaromis, smuikais, akordeonais ir kitais instrumentais, kurių pavadinimų net negalėčiau įvardinti. O kaip gi toks uždegantis renginys be mūsų skautukų?! : ) Nors ir negausiai, tačiau ir mes galėjom džiuginti praeivius įvairiomis dainomis bei giesmėmis. Buvo akimirkų, kai galėjome pasijausti žvaigždėmis, aplink blyksint fotoaparatų blykstėms. : )
Pasibaigus „muzikos fiestai“, pakiliomis nuotaikomis patraukėme namų link, o giesmės žodžių „..Tu atėjai iš dangaus, parodyt kelią..“ iš skautukų, dalyvavusių gatvės muzikos dienoje, dar ilgai niekas negirdėjo, mat po tiek kartų šių žodžių kartojimo visi prarado balsą!
Gatvės muzikos diena buvo tarsi šventė, subūrusi Šiaulių jaunimą ir parodžiusi žmonėms, kad Šiaulių kultūrinis gyvenimas nėra toks jau apkerpėjęs! : )

                                                            Sesė Santa

 [ 2008-03-18 ]  Žygis - apmokymai - seminaras

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Žygis – apmokymai – seminaras
(2008.03.18 - 19)

2008 metų kovo 18-19 dienomis dalyvavome Kuršėnuose vykusiuose vadovų apmokymuose, kuriuos suorganizavo ir pravedė pat. sk. br. Valdemaras Kaupys. Neišgąsdino net netikėtai iškritęs sniegas! Nors mūsų buvo nedaug (tik 9 su vadovu), tačiau labai smagiai praleidome laiką pradėdami lengvu pasivaikščiojimu – žygiu, po Kuršėnų apylinkes. Jo metu brolis Valdemaras mums pristatė naujus rašomus rikiuočių nuostatus, supažindino su naujovėmis ir pamokė pagrindinių rikiuočių elementų.

Nakvojome šiltai ir saugiai Kuršėnų „Šiaulių rajono jaunimo centre“. Jame buvo ir vakarinis laužas, kurį mums pravedė pat. sk. s. Justina, jo metu ne tik pasidalinome mintimis apie praėjusios dienos žygį, bet ir širdeles iš popieriaus lankstyti išmokome.

Antrosios dienos ryte sulaukėme svečių, kuršėniškių Agnės ir Kasparo. Jie mums pravedė 3 valandų trukmės seminarą apie vadovavimą ir kalbėjimą. Įgavome dar daugiau patirties ir žinių, kaip reikia kalbėti viešai, stovėti prieš auditoriją, klausytis kalbančiųjų ir įvairių vadovavimo ypatumų.

Po seminaro susitvarkėme ir atsisveikinome iki kitų susitikimų!

sk. s. Jurgita

 [ 2008-03-09 ]  Dainų ir poezijos renginukas „Skautiškas gramofonas“

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Dainų ir poezijos renginukas „Skautiškas gramofonas“
2008 – 04 – 05 / 06d.

Gan ankstų šeštadienio rytą susitikome prie gaidžio. Buvome keturios: Ieva, Arimantė, Beatričė ir Dovilė. Pats renginys vyko jaunimo centre. Ten nukeliavusios užsiregistravome, suradome vietelę, kur padėti daiktus ir laukėme rikiuotės. Dalyvių buvo apie 50! Po rikiuotės grįžome į pastatą, atsigėrėme arbatėlės, užkandome. Išėję į lauką pažaidėme keletą žaidimėlių. Tada turėjome šiek tiek laisvo laiko. Per tą laiką išmokome tokį įdomų dalykėlį. Net nežinau kaip tai pavadinti... na, ir šiaip žaidėme, plepėjome. Kiek vėliau pasirepetavome savo repertuarą vakarui bei giesmes Mišioms. Padainavę keliavome į Mišias. Po Mišių grįžome į tos dienos mūsų „namus“, pailsėjome, užkandome ir laukėme vakaro koncerto. Per koncertą buvo daug gražių, įdomių ir linksmų pasirodymų. Po koncerto susitvarkėme daiktus ir pasiruošėme miegui. Vėlai užmigome.

Ryte kėlėmės anksti. Atsikėlę, pavalgėme, susikrovėme daiktus. Renginį kaip visada užbaigėme rikiuote. Buvo smagu.

Sesė Ieva (Bebrių skiltis)

 [ 2008-02-16 ]  Skautiška sporto šventė

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Skautiška sporto šventė
08-02-16 ir 08-02-17 d.

08-02-16 ir 08-02-17 dienomis vyko skautiška sporto šventė Joje dalyvavo Šv.Jurgio draugovė ir LS (Lietuvos skautai). Iš mūsų skilties ( „ Nendrių “ ) dalyvavo tik trys seserys – Laima,Kotryna ir Ieva.Vasario 16-osios rytą,vyko Šv.Mišios Šiaulių Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje. Po mišių ėjome į prisikėlimo aikštę žiūrėti Lietuvos trispalvės iškėlimo. Vėliau šokome į autobusus ir važiavome į Gegužių mokyklą.Įsikūrėme aktų salėje. Po valandos buvo rikiuotė. Rikiuotės pabaigoje kiekvienas žaidimu išsirinko komandą su kuria dalyvavo olimpiadoje.Olimpiada prasidėjo nuo estafečių, po to visi žaidėme havajietišką tinklinį ir panašius žaidimus.( daugiau neprisimenam : D ) Vakare visi bėgome ieškoti „ lobio “ kuris buvo paslėptas mokyklos teritorijoje. Rastas „ lobis “ buvo saldainiai,tačiau ne visi jų gavo. Juos draugiškai tarpusavy pasidalino ta komanda ,kuri juos rado. Po „lobio“ ieškojimo vyko draugovių prisistatymai susiję su Lietuvos atkūrimo diena.Buvo ir vaidinimų,ir dainų,ir žaidimų. Visiems buvo begalo smagu! Naktį visi skautukai žiūrėjo nuotraukas tų skautų,kurie buvo Afrikos stovykloje. Vidurnaktį, visi ėjo miegoti. Kitą 02-07 dienos rytą, 09 valandą vyko mankšta.Ne paprasta. Visi bėgo aplink mokyklą daug daug ratų. Po mankštos įvyko rikiuotė,o su ja ir skautiškos sporto šventės uždarymas. Tikrai buvo verta dalyvauti.

Sesė Audronė (Nendrių skiltis)

 [ 2008-02-09 ]  Žygis „Skautai, vienykimės patriotiškumui!“

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Žygis „Skautai, vienykimės patriotiškumui!“
2008-02-09

Žygis, kurį suorganizavo sk. s. Dovilė, sk. s. Jurgita ir br. Antanas, vyko Rėkyvos miškuose. Už programinę dalį buvo atsakinga s. Laura. Per pirmąjį sustojimą, kol br. Andrius ir Dainius ieškojo tiltelio, kuriuo galėtume persikelti per upelį, Laura klausinėjo visų žygeivių kas yra laisvė, patriotas ir, laisvas pilietis, laisva tauta ir bandėme išsiaiškinti kas tai yra patriotiškumas. Pasibaigus mūsų pokalbiui žygiavome toliau, sekdami brolių paliktais ženklais.

Įveikę visus griovius, nuvirtusius medžius, brūzgynus ir šlapią miško žemę apsistojome miške. Susiskirstę į tris komandas, bandėme gelbėti sužeistuosius ir suteikti jiems pirmąją pagalbą. Po to įsirengėme laužavietę, prie laužo dalinomės vieni kitų vaišėmis, dainavome dainas. Kalbėjome apie vasario 13-tosios įvykius, dalinomės prisiminimai, žiūrėjome tos dienos nuotraukas ir skaitėme istorinius faktus. Prisimindami visus žuvusius ir džiaugdamiesi dabartine Lietuvos laisve padainavome E. Masytės „Laisvę“. Su šia patriotiška gaidele užgesinome laužą, susitvarkėme ir patraukėme iš miško laukais namo!

sk. s. Jurgita

 [ 2008-02-05 ]  Užgavėnės

  bull  Iš temos "Kita".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Renata Adomaitytė Šv. Jurgio draugovės

Neįprastos Užgavėnės
 2008 02 05

Užgavėnės- tai šventė, kurią švenčia kiekvienas žmogus, laukiantis pragįstančių paukščių ar besiskleidžiančių medžių pumpurų. Ne paslaptis, kad šia švente labiausiai domisi maži vaikučiai, kurie vilties kupinomis akutėmis ir ištiestais delniukais laukia prie savo kaimynų durų, tikėdamiesi gauti kuo daugiau saldainių, blynų ar net pinigų.

Nenorėjome ir mes atsilikti, tuo labiau juk nesame dar tokie seni, kad nebesugebėtume taip pasilinksminti. Mūsų šventė prasidėjo po pietų, kai visi išsidažę ir žydukiškai apsirengę, susitikome prie auksinio berniuko. Buvo linksma pasijuokti vieniems iš kitų. :]

Kad ši šventė būtų kuo įsimintinesnė, laikėmės visų žydukiškų tradicijų: turėjome lašininį ir kanapinį, šiaudų prikimšta Morę, ir žinoma pagrindinius šios šventės skanėstus- BLYNUS! Tad visi, nieko nelaukdami, su gitaros skambesiais, dainomis ir barškančiais indais, patraukėme link Salduvės parko, kuriame turėjome puikia progą užsikurti taip seniai nekurtą lauželį. Bet prieš tai susitikome kelis mažučius vaikelius, kurie mus pasikvietė į svečius. Visi sugužėjome į kiemą, užtraukėme linksmą žydišką dainą, kurios dėka mes gavome nemaižai saldainių! :] Grįžkime prie lauželio programos. Ji neapsiėjo be lašininio ir kanapinio kovos. Pergalė kaip ir kiekvienais metais aiški, ji kanapinio rankose. (šypt)  Nors iškovoti ją nebuvo lengva... Kad dar greičiau žiema atsikratytumėm, įmetėm laužan Morę, kuri nieko nelaukdama supleškėjo. Taip jai ir reikia. :]

Taip ir praėjo mūsų vakaronė su dainomis, blynais, žaidimu “Marakatumba”, kanapinio pergale, ir su sudegusia More. Kelias atgal buvo labai ramus. Virš ežero tvyrojo rūkas, kuris sukėlė mistišką nuotaiką. Buvo gera eiti visiems kartu ir ta pačia kryptimi…

Sesė Renata