METRAŠČIAI IŠ 2012-ųjų METŲ

 [ 2012-07-10 ]  ŽSO vadovų stovykla

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Atvažiavom, įsikūrėm, pavalgėm, užmigom.
Pažadino naktį, liepė nugriaut palapines ir pasistatyt šalašą. Pastatėm, išgyvenom kitą programos dalį, užmigom po šalašu.
Pažadino naktį, liepė padaryti gerąjį darbelį stovyklai, padarėm, išgyvenom škvalą, bet mūsų šalašas ne, neužmigom.
Naktį ėjom pasitikti naujai parištų brolio ir sesių, ryte atsisveikinom, išsiskirstėm namo.

Brolis Kipras

 [ 2012-07-03 ]  Draugovės žygis į Šaukėnus

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Ankstyvas birželio 29 – osios rytas žadėjo neįprastą vasarai ankstų kėlimąsį iš lovos, sunkiai prasiveriančias akis bei patį didžiausią iššūkį – 40 – ies kilometrų žygį į Šaukėnus, kuriose svetingai laukė kunigas Arūnas, glaudžiai susijęs su skautų veikla. Įveikę rytinius sunkumus susirinkome išvykimo taške – Akropolyje. Negausiu būreliu, šešiese, patraukėme sudarytu maršrutu. Pirmieji kilometrai nepatyrusiems žygiuose skautams – sunkiausi. Kiekvieną kilometrą lydėjo emocijos, besikeičiančios taip, kaip keičiasi vaizdai keliauninkų akiratyje. Visiems mums teko susidurti su savotišku iššūkiu – tam tikrą maršruto dalį tapti vedliu. Nors ir slegiami sunkios kuprinių naštos nepraradome nuotaikos bei užsidegimo pasiekti tikslą. Tądien kiekvieno iš mūsų Olimpu tapo galbūt mažai girdėti ar žemėlapyje niekad nepastebėti Šaukėnai. Žygis buvo išties įvairiapusiškas: keliavome gyvenvietėmis, nepakartojamu oru kvėpavome Kurtuvėnų miškuose, šturmavome dar drėgnas pievas, o galiausiai keliavome plentu. Tikslą pasiekėme jau leidžiantis saulei, kiekvienas išpildęs savo lūkesčius įveikti kelią. Pailsėję sėdome į autobusiuką ir aplankėme Šatrijos kalną bei Užvenčio dvarą, kiek vėliau vakarojome prie laužo. Ankstyvą rytą kiekvienas su skaudančiomis kojomis, kankinamas nuovargio ar beprotiškai žvalus patraukėme namo palydėdami Šaukėnus akimis ir nejučia suvirpėję, pajutę tą nepakartojamą jausmą įveikus žygį.

Sesė Laura

 [ 2012-06-04 ]  Stovykla "Pabusk"

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Atėjęs pavasaris ir vėl pabudino medžius, pienes, bites ir ,deja, uodus. Tai įsitikinome tradiciškai pavasarį vykstančioje stovykloje "Pabusk". Ten skautai arba jau būna pabudę, arba yra pabudinami.
Šiais metais iš Šv. Jurgio draugovės į stovyklavietę važiavome tik tryse: Ąžuolas, Ieva G. ir aš. Atvykome penktadienį vakare, pasistatėme palapines, smagiai pasišnekučiavom prie laužo ir ilgai nenaktinėję nuėjom miegot.

O šeštadienį prasidėjo visos linksmybės. Visus (išviso skautų buvo apie 60) išskirstė į 8 komandas ir pradėjome žaisti "enkounterį" (niekas iš pradžių nežinojo, kas tas enkounteris). Surasdavom užuominas, skaitėme "tikros" istorijos ištraukas, turėjome sekti pėdsakais, ieškoti paminklų, išversti morzės kalba skambančios dainos posmelį (tačiau užteko ir keleto žodžių, nes tai buvo "Egle, mano sese"), prakalbinti "nebylį", žodžiu, ko mes tik tą dieną nedarėme, kol apėjome visus punktus.
Vakare buvo didelis bendras laužas. Visos draugovės paruošė po trumpą vaidinimą pasirodymą su prieš tai išdalintom temom. Pavyzdžiui, mes gavom tokią: "Kaip skautas eina miegoti?" .
Pirmą kartą buvau „Pabusk“, bet tikrai padarė labai gerą įspūdį. Jei turėsiu galimybių, važiuosiu ten kasmet .

Sesė Kotryna Š.

 [ 2012-05-28 ]  Orientacinis žygis po Šiaulius

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Kiekvienas pažįsta netikėtumą, kiekvienam iš mūsų teko susidurti su juo akis į akį, visi esamę nejučia viduje suvirpėję ir visgi, kaltas tik netikėtumas. Būtent šis jausmas užplūdo sužinojus, kad paskutinė visuotinė sueiga dedikuota skautiškam žygiui gimtajame mieste. Susirinkus negausiam, tačiau labai smalsiam ir nuotykių išsiilgusiam skautų būreliui, brolis Jonas įteikė žemėlapį ir kai kam paaiškino, o kitiems tik priminė, kaip juo naudotis. Palinkėjęs gero ir sėkmingo kelio nulydėjo jaunuosius atradėjus akimis, kurie greit dingę iš jo akiračio patraukė ieškoti trijų nurodytų objektų Šiaulių mieste. Orientacinis žygis, pasirodė nesąs toks paprastas, kaip daugelis galbūt tikėjosi. Dviprasmiškos užuominos, turėjusios nukreipti teisingais takais, buvo sunkiai įkandamos. Pirmasis kelionės tikslas pasirodė esąs – atminimo akmuo, kuriame išgraviruotos Šiaulių miesto traukinių stotyje ištremtųjų į Sibirą pavardės. Pagerbę šią istorinę vietą tylos minute, patraukėme kito tikslo link. Vedami nuojautų ir žinių atsidūrėme miesto centre, tačiau kaip vėliau paaiškėjo, savojo tikslo neradome. Tik kiek vėliau, prisijungus sesei Jurgitai, išsiaiškinome, kad antrasis objektas – tai Šiaulių projektavimas. Trečiojo objekto paieškos buvo tiksliausios, smagaus pašnekesio dėka kelias neprailgo ir prieš save išvydome Valstybinę mokesčių inspekciją. Žygį vainikavo besišypsantys skautai, kiekvienas su sava emocija, kiekvienas palepinęs save ledais ir tyliai taręs:"gera būti skautu".

Sesė Laura

 [ 2012-05-11 ]  Draugovės žygis

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Saulėtą šeštadienio rytą susitiko šv. Jurgio draugovės skautai. Visi buvo nusiteikę žygiui, su didelėmis šypsenomis veiduose. Sulaukę vėluojančių, išžygiavome. Kur? Ogi prie Gudelių ežero! Ėjom ėjom ir pagaliau išėjom iš miesto. O tada... žygeiviai sulaukė užduotėlės. Jie iki tol, kol nueisime iki ežero, turėjo sukurti žygio dainą. Nepaisant to, kad viską kūrė praktiškai tik dvi sesės, kurti sekėsi visai neblogai. Tik nespėjo sukurti dainos iki tol, kol pasiekėme ežerą, tačiau dainą kurti vis tiek pabaigė.
Žygiuojant, dainuojant, priėjome vietą, kurioje 1941 - 1944 m. vokiečiai nužudė 732 žmones... Sustojome minutėlei... Įdomus pastebėjimas - prie pat aptvertos žudynių teritorijos (bent iš 2 pusių) augo žibutės, o pačioje teritorijoje nesimatė nei vienos žibutės. Keista. :)
Judėjome toliau. Greitai priėjome ir Gudelių ežerą. Vaizdas buvo tiesiog nuostabus - žaliuojantis laukas, mėlynas ežeras, žydras dangus ir ryški geltona saulė. Prie ežero susikūrėme lauželį, išsikepėm skautiškos duonelės, pažaidėme žaidimą (susikibę rankomis turėjome persikelti per virvę jos neprilietę), pasveikinome sesę Rūtą su praėjusiu gimtadieniu, visi padainavome sukurtą žygio dainelę, pasifotografavome, šiek tiek pasėdėjome prie lauželio, sutvarkėme viską ir išžygiavome namo.
Žygelis buvo paprastas, neilgas, tačiau praleistas laikas buvo labai geras. Galima džiaugtis ne tik puikiu tą dieną buvusiu oru, bet ir tuo, jog diena buvo praleista su šauniais žmonėmis.

Sesė Augustė
P.S. Dainelė (pagal Tele Bim Bam dainą "Musė")
1.
Gera pas Gabrielę vasarą pabūti.
Jos gražus namelis, ant palangių gėlės.
Bet palangės jau pradėjo greitai pūti
Ir čia yra problema! Nieks nenori kurti.
Kurti? Kurti. Kurti!
Priedainis.
Kurti! Pasidarėm kurti!
Ir žygiuot tvarkingai ne visiem išeina.
Einam! Prie Gudelių einam!
Užsikursim laužą, pasikepsim maisto.
2.
Ėjom mes pro kraupią vietą, kur žibučių nėra.
Pravažiuojančios mašinos kiek mums dulkių kėlė!
Jonis iš savos tulpelės jau pradėjo burtis,
O mes tik stengiamės šią dainą kurti.
Kurti? Kurti. Kurti!
Priedainis.
Sesės Rūta ir Goda

 [ 2012-04-30 ]  "Pažink savo kraštą"

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Paskutinį balandžio mėnesio šeštadienį atėjo sesė Augustė prie Dainų pradinės mokyklos ir laukė. Laukė nežinia ko, bet sulaukė net 5 jaunesniųjų skautų - 1 broliuko ir 4 sesučių bei sesės Rūtos. Dar šiek tiek palaukus, vėlgi nežinia ko, nes niekas nebepasirodė, visi išjudėjo stotelės link. Pasinaudoję viešuoju transportu - autobusu - nusigabeno į miesto centrą, kur jų jau laukė sesė Gabrielė, operatorė Kotryna bei brolis Airidas, kuris vėliau pabėgo... Po kiek laiko pasirodžius man - laidos "Langas į gamtą" reporterei,- visi išjudėjome į jaunųjų gamtininkų centrą. Einant norėjau pakalbėti tai su vienu, tai su kitu skautuku, bet kažkodėl jie buvo nelabai kalbūs ir su manimi kalbėjo nenoriai. Ir kai kurie netgi sakė, kad aš liaučiausi kalbėti nesąmones ir apsimetinėti reportere, o aš juk neapsimetinėjau... ir nesąmonių nekalbėjau... Aš tikrai labai myliu gamtą ir bandžiau jiems tai parodyti. Na, bet dabar ne apie tai.
Galiausiai nuėjom į jaunųjų gamtininkų centrą. Visų pirma, į katinų muziejų, kur mus pasitiko muziejaus direktorė - katė Filomena. Muziejuje tikrai daug eksponatų - ir skulptūrėlių, ir paveikslų, ir puodelių, ir atvirukų, ir statulėlių, ir dar labai daug visko, kas susiję su katėmis. Apžiūrėjus eksponatus, ėjome pasigrožėti ir susipažinti su kitais gyvūnais. Skautukai įdėmiai, na, ne taip jau ir įdėmiai, bet klausėsi, ką pasakojo apie gyvates, tarakonus, apuoką, papūgas, žiurkėnus, pelytes ir kitus gyvūnus. Jie įdėmiai apžiūrinėjo beveik kiekvieną padariuką. Daug sužinoję ir pamatę, atsisveikinome su muziejaus darbuotojais, žinoma, direktore Filomena ir palikome muziejų. Išėjus iš muziejaus, paklausinėjau vilkiukų, ar jiems patiko. Sakė, kad patiko, o labiausiai Filomena bei pelytės. Tiesa, apsistojome muziejaus kiemelyje papietauti. Užkandus, išjudėjome į Salduvės parką, kur mus pasitiko Mauglis. Jis liepė mums padainuoti dainelę arba pašokti. Kadangi aš žinojau, jog tą dieną Mauglio gimtadienis, visi kartu gražiai padainavome jam "Su gimimo diena". Mauglis labai nudžiugo, kad jį pasveikinom ir nusivedė mus parodyti savo tėvui vilkui Akelai, kurį radome miegantį. Šiaip ne taip jį pažadinome ir jis mums papasakojo apie kelis augalus ir jų naudą. Papasakojęs, Akela nusprendė, jog mes būtinai turime susipažinti su gyvate Ka, taigi palydėjo mus iki jo. Ka buvo labai geras ir papasakojo apie keletą medžių. Lydimi visų trijų parko gyventojų, priėjome medį, kuriame radome gulintį ir besiilsintį lokį Balu. Balu pasakė, jog jis yra blogas blogiems, bet geras visiems. Su juo išėjome į medžioklę. Medžiojome mešką. Ją radome oloje, tačiau ji pabudo ir mes, labai išsigandę, turėjome bėgti nuo jos. Bėgdami šaukėme:"Mes bėgam bėgam nuo meškos. Gerai! Gerai! Ir nelabai! Ir nelabai!". Ši frazė visiems labai įstrigo ir vėliau, jau grįžtant namo, vilkai ją skandavo, taip pat neslėpė to, jog Balu jiems labai patiko. Bet apie grįžimą vėliau. Pabėgus nuo meškos, pastebėjome dūmus ir rusenantį laužą. Pasirodo, ten mūsų laukė sesė Rūta, kuri per pietus paslaptingai dingo. Rūta papasakojo apie ugnį - jos naudą, svarbą, bet kartu ir apie jos pavojingumą ir kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Išklausius sesės Rūtos pasakojimo, pajudėjome miesto link, nes jau buvo laikas namo. O gaila, nes aš labai myliu gamtą ir man patinka joje būti... Bet reikėjo kažkam vilkelius namo parlydėti. Šiaip ne taip pasiekėme miestą. Ir mažieji su sesutės Kornelijos mama išvažiavo namo. Taip viskas ir baigėsi.
Apibendrinant noriu pasakyti, jog diena buvo labai graži - švietė saulutė, buvo šilta. Jaunesnieji skautai daug sužinojo, pamatė. Nors ir pavargę, bet su šypsenomis veiduose jie laimingi išvažiavo namo.

Laidos "Langas į gamtą" reporterė (s. Augustė)

 [ 2012-04-27 ]  Gramofonas + ŽSO gimtadienis

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

 Balandžio 14 – 15 dienomis ŽSO šventė savo dvidešimt pirmąjį gimtadienį ir gramofoną. Viskas vyko Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Po rikiuotės visi pasiskirstėme į penkias grupes. Grupėmis ėjome į Salduvės parką. Iš pradžių visi pailsėjome,  sulaukėme kitų ir ėjome žaisti. Man patiko, jog nebuvo privaloma žaisti kartu su kitais, kurie žaidė žaidimą, nes galėjai eiti pasivaikščioti ir pabendrauti su kitais skautais. Po to vėl visi sustojome į grupes ir ėjome ieškoti diskų, ant kurių buvo dainos žodžiai. Suradę žodžius, visi vėl vykome į mokyklą. Galiausiai prasidėjo programa, t.y. sveikinimų koncertas...  Kiekviena draugovė buvo paruošusi pasirodymą, kuriuo pasveikino ŽSO. Vieni dainavo, kiti šoko, net ir mums reikėjo šokti, o dar kiti vaidino, deklamavo. Kai pasibaigė gimtadienio programa, t.y. sveikinimų koncertas, prasidėjo gramofonas. Visi grupėmis pristatėme dainas, kurių žodžius radome ant diskų, kurių ieškojome Salduvės parke. Kai pristatėme dainas, prasidėjo įdomiausioji dalis... Kiekviena draugovė buvo pasiruošusi pasirodymą. Mūsų šiauliečiai dainavo dainą „Mes Lietuvos kareivėliai”. Po visų pasirodymų, kurie buvo labai įdomūs ir smagūs, buvo apdovanojimai. Kiekviena draugovė gavo po apdovanojimą. Tai buvo lentutė, ant kurios buvo parašyta “Gramofonas 2012” ir iš vinių buvo iškaltas smuiko raktas. Vėliau visi ėjome vakarieniauti, buvo išvirta labai skani sriuba, kurią visi valgėme, po to pašnekesių metas ir, galiausiai, ėjome miegoti.

Sesė Rugilė

 [ 2012-04-10 ]  Cepelinų balius

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Pirmiausia, atvykę į s. Kotrynos R. namus, žiūrėjom, ko reikia nupirkti, o ko jau turim. Tai aš, s. Kotryna Š. ir s. Kotrynos R. mama važiavom į parduotuvę apsipirkti. Kai grįžom, darbas jau buvo prasidėjęs: dalis bulvių virė, dalis liko tupėti „bliūduose“. Tuomet, pasiskirstę darbus, pradėjome gaminti įdarus. Tuo tarpu br. Ąžuolas ir, turbūt, br. Povilas išėjo į netoli esančią parduotuvę ir, tuo pačiu, pasitiko br. Dovydą. Br. Ąžuolo parsinešti sausi pusryčiai tuoj pat buvo suvalgyti. Juos padėjo sudoroti ir sesės. Chi chi.. Vėliau pradėjome gaminti cepelinus. Kol jie virė, žaidėm žaidimą, kurio pavadinimo neprisimenu. :D
Kai pagaliau išvirė cepelinai, sėdom prie stalo ir smagiai juos sunaikinom. Deja, aš turėjau išeiti anksčiau, todėl nežinau kas vyko vėliau. Ši šeštadienio popietė man tikrai patiko ir turėjau gerą galimybę pagaliau išmokti gaminti cepelinus.

Sesė Rūta

 [ 2012-04-05 ]  "Protingųjų galvelių mūšis"

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Jau tradicija tapusi Šv. Jurgio draugovės visuotinė kova dėl išliki... tfu, dėl protingiausios skilties išliki... tfu, išrinkimo. Dvejus metus nugalėtojais tapo Kmynai. Šiemet jie plyštančia širdimi buvo pasiryžę suteikti kitoms skiltims galimybę laimėti "Antano taurę", todėl ir parengė visoms skiltims išbandymų sueigą, po kurios paaiškėjo, kas perėmė šią taurę.
Kaip visada vyko rikiuotė, po kurios mes visi buvome atiduoti į Kmynų rankas. Sueiga buvo tikrai originali ir įdomi. Jos metu buvo patikrintos mūsų žinios, išradingumas, kūrybiškumas bei pastabumas. Su dideliu apmaudu, iš tikro su dideliu džiaugsmu, tenka pripažinti tai, jog medinis medinis (trofėjus medinis) atiteko Dobilams, kurie pasižymėjo ypatingu savo pastabumu bei vienybe. Pasveikinus čempionus ir kitus dalyvius, vėl rikiuotė, tada susitvarkymas ir žygiavimas namo.
Manau, kad kiekvienas ten buvęs puikiai praleido laiką. Jis prabėgo nepastebimai greitai. :)

Sesė Augustė

 [ 2012-03-16 ]  Kovo 11-oji

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Kovo 11 -ąją, popiet, visi susirinkom prie Auksinio berniuko. Na, aš truputį vėlavau, bet manęs palaukė ir spėjau į rikiuotę. Po rikiuotės pasiskirstėm į dvi grupeles. Turėjom mieste pagal dėliones surasti tam tikrus objektus ir juos aprašyti. Mums ieškoti nelabai sekėsi, bet radom viską, ką reikėjo. Ir, žinoma, smagiai praleidom laiką, kas ir yra svarbiausia. Kitai komandai sekėsi lengviau - jie labai greitai surado visus objektus ir prisijungė prie mūsų. Mes juos praminėm paukščiais. Tik neatsimenu, kaip ir kodėl. Taigi, suradę visus reikiamus punktus, žygiavom į Salduvę, į laužavietę. Pakeliui radom žaidimų aikštelę - negalėjom ten nesustot ir nepasidžiaugt supynėmis. Galiausiai pasiekėm laužavietę. Ten pasipasakojom, kaip kam sekėsi ir ramiai, na nelabai, pasisėdėjom prie laužo. Ačiū broliams kmynams už tai, kad viską suorganizavo. :)

Sesė Augustė

 [ 2012-03-07 ]  ŽSO visuotinis suvažiavimas

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Taigi, kovo 3-ąją susirinkom Akmenėje. Ir suvažiavo ŽSO. Ir visai nemažai brolių ir sesių ten susirinko, tik šv. Jurgio draugovės atstovų, deja, buvo 4.
Atvykę iškart susitikom su broliais Modestu ir Renatu iš Mažeikių, kurie Akmenėje suvažiavimo laukė jau nuo 8.30 val., nors suvažiavimas turėjo prasidėti tik 11 val... :) Sulaukę dar kelių sesių, ėjom paruošti salę, t.y. sustatyti kėdes. Netrukus visi sugūžėjo salėn. Visų pirma, žinoma, rankų paspaudimai, apsikabinimai ir kitokios pasisveikinimo formos, po to - registracija, o po jos - mūsų vyr. skautininkas Andrius tarė žodį. Jis papasakojo, kokia dabartinė organizacijos situacija. Tada neilga pertraukėlė ir po jos pašnekesys apie ateitį.
Nušnekėjus tam tikrus dalykus po truputį visi išsiskirstėm.

Sesė Augustė

 [ 2012-02-29 ]  Skautų įkūrėjo gimtadienis

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Vasario 22-oji buvo neeilinis trečiadienis - tai buvo Roberto Baden - Powell′io gimtadienis. Tądien visi pasaulio skautai turėjo būti su skautiška atributika. Taigi, įpusėjant vakarui mes rinkomės atšvęst tą gimtadienį, kai aš atėjau, pamačiau tik 4 žmones, tikėjaus, bus daugiau, na, bet už valandos mūsų padaugėjo - buvom apie 15. Iš pradžių draugininkė paskaitė paskutinį Banden - Powell′io laišką ir davė išsitraukt po vėliavutę, ant kurios buvo įsakymas, tuo įsakymu turėjom gyventi visą savaitę. Pašnekėjus buvo įvairūs smagūs sportiniai žaidimai, o kai jau pavargom, užbaigėm gimtadienį. Buvo laaabai smagu ir jauku. :>

Sesė Audronė Z.

 [ 2012-02-21 ]  Vasario 16-oji

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

16 Vasaris, Vasario 16.
ALFA
Tikrai neniūrią ir linksmą „šesioliktąją“ pasitiko jaunesnieji skautai - vilkiukai. Susirinkę saulės diskų šešėlyje jie išjudėjo. Judėtojų buvo nemaža, ant pirštų nesuskaitysi, ir siekiant dar labiau „sumakaluot“ skaitytoją, pasakysiu, kad saulės diskų pavėsyje šildėsi ne tik vietiniai, bet ir Kuršėnų skautukai. Pilnai, pilnos komplektacijos jaunieji pajudėjo link jiems slaptai paruoštos vietos. Kelionės metu jaunimas tikrai neišgirdo paukštelių pypaujant, mat atšiaurus Lietuvos klimatas mūsų sparnuotąją fauną išgano kur šilčiau. Nors ir be paukščių palydos jaunėliai pasiekė slaptavietę - „Šiaulių universiteto botanikos sodą“. Pastovėję kelias minutes prie neužrakintų vartų, jie buvo pakviesti užeiti. „Išskirtinius“ vilkiukus atsirinko brolis Dovydas. Pasekę, kelias dešimtis metrų paėję, atrinktieji pamatė išsirikiavusius skautus, tėvelius ir Lietuvos valstybinę vėliavą. Greitai Dovydo pasekėjai buvo išrikiuoti ir paruošti įžodžiui. Ir tada prasidėjo. Vienas po kito atrinktieji buvo kviečiami įžodžio davimui. Įžodį priiminėjo brolis Giedrius.
VASARIO 16-OSIOS STATISTIKA:
Viso pasižadėjo stengtis būti gerais 7 vilkiukai.
Priklausiusiųjų Kuršėnų regionui buvo 4 ir trejetukas šiauliečių.
Ceremonija baigėsi. Vieninteliai, po džiugaus emocinio persikrovimo išlikę, broliai Giedrius ir Dovydas išėjo pratęsti likusios dienos Salduvėn. Kaip vienas iš jų man sakė - lazdų jie ten buvo išsikirst.
Taigi, jaunieji broliukai ir sesutės, būkit geri!
OMEGA.

Brolis Dovydas

 [ 2012-01-21 ]  Sausio 13-osios minėjimas

  bull  Iš temos "Draugovės renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Vasario 14-ąją 12val. susirinkome prie auksinio berniuko, kur pasidžiaugėme sniegu ir visi "pasipuošėme" savo veidukus Lietuvos trispalve bei dalyvavome rikiuotėje. Jos metu brolis Antanas trumpai papasakojo apie prieš 21-erius metus įvykusius įvykius, o sesė Kotryna "saulėgrąžų" skilties vardu visiems įteikė skrajutes su svarbiausiais faktais apie tą dieną. Po rikiuotės visi gražiai nuėjome prie Šiaulių savivaldybės pastato, kur sudainavome porą dainų. Tada pajudėjome kapinių link, kur pagerbėme ir kitus žmones, žuvusius kovojant už Lietuvą. Galiausiai keliavome į Salduvę, kur užsikūrėme lauželį ir, nepaisant šaltuko, tiesiog gerai pasibuvome bei sugiedojome Lietuvos himną už tuos, kurie 1991m. sausio 13-ąją gynė Lietuvą. 

Sesė Augustė

 [ 2012-01-05 ]  Linksmavakaris

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas pat. sk. s. Augustė Šv. Jurgio draugovės

Penktadienio rytą traukinių stoty susirinko ne itin gausus Jurgio skautų būrys. Nusipirkom bilietus ir sėdom į traukinį Šiauliai – Mažeikiai. Kas miegojo, kas kalbėjo, kas šokį ruošė, kas kelionės bilieto ieškojo. Įvyko Kalėdinis stebuklas – kontrolierius leido nesipirkti bilieto iš naujo, ir pasakė, kad švenčių proga patikės. Netrukus atvažiavom į Mažeikius ir susiradom Senamiesčio pagrindinę mokyklą. Ten puolėm ruoštis, puoštis, snukučius dažytis ir laukti kitų atvykstančių. Žverių šventė prasidėjo rikiuote, išsiskirstėme į grupes ir darėme įvairias užduotis – kūrėm žodžius, bandėm išaiškinti miško žvėrių pėdsakus, šmaikščiai atsakinėjom į klausimus, atlikom asmenybės testą ir t.t. Po užduočių, draugiškai susėdę ant grindų labai neblogai papietavom ir vėl bėgom į savo komandas, su kuriom turėjom pereit iš vienos minų lauko pusės į kitą. Kas vienos, kas ir dviejų kojų neteko. Dar iš sugalvotų žodžių eiles kūrėm, bandėm iš gausaus žvėrių būrio išaiškinti sniego žmones – žudikus. Broliai Airidas ir Povilas sukūrė nuostabų vaidinimą, į kurį kiekvieną draugovę įtraukė, turėjom ir mes gautas užduotis įvykdyt. Ir žinoma, vakarui liko šokiai pokiai. Broliai išsitraukė seses, sesės - brolius ir turėjo pašokdinti. O po to, vieni toliau šoko, kiti dainavo, filmą žiūrėjo ar tiesiog šnekėjosi. Pasibaigus šokiams, galėjom dar pabūti arba eiti miegoti. Rytą, užtinusiais veidukais ir skaudančiom galvom šiaip ne taip atsikėlėm, susitvarkėm. Teko atsisveikinti su visais ir keliauti namo. Mes, šiauliečiai, turėjom nemažai laiko iki traukinio, tai ir po picą sukirst prieš kelionę spėjom. Pavargę atžygiavom iki traukinio ir parvažiavom namo. Žvėrių linksmavakaris tikrai pavyko ir broliai Airidas ir Povilas puikiai pasidarbavo! :}

Sesė Ieva Š.