METRAŠČIAI IŠ TEMOS "Siklčių renginiai"

 [ 2011-04-09 ]  Rudens gerybės

  bull  Iš temos "Siklčių renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės


Lapkričio 1-oji

Su sesėm susirinkom Kuršėnų miesto senosiose kapinėse. Vienos sesės pasidrodė anksčiau kitos vėliau, bet vistiek įvykdėm savo tikslą ir pažadą, kad padėti žvakučių ant kapelių. Dar kilo įvairių apmastymų apie gyvenimą, koks jis trumpas yptč kai kuriems, apie žmogaus likimą. Dar šaunu buvo, kad sesutes papasakojau apie skautų šūkį, pošūkį ir atsisveikinimą bei sužinojo daugiau apie skautų įstatus. Dalyvavo ir viena mokinė iš Šiaulių, s.Ievos giminaitė ir s.Irmos LS vadovės auklėtojos mokinė, dar buvo atėjusi s.Deimantė, Ignė, Lauryna ir jos sesė.

s.Monika

 [ 2011-04-09 ]  Žiemos rūpesčiai

  bull  Iš temos "Siklčių renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės


2010m. Betlėjaus Taikos ugnis Kuršėnų bažnyčioj

Jau apie šią akciją užsiminta nuo Lapkričio mėnesio pradžios, bet taip jau yra, kad visiems ne tas galvoj, bet kai tai jau turėjo įvykti už kelių savaičių tai visi sukilom. Žvakučių mums įdėjo sesė Dovilė iš Vilniaus į  traukinį, vienam iš patikėtinių brolių, kuriam buvo patikėta ir Betlejaus taikos ugnis, o mes ją su sese Deimante keliavom pasiimti iš Pavenčių traukinių stoties. Labai dėkingos buvom Monikos draugams, kad mus nuvežė ir parvežė, tik labai gaila, kad užgeso mūsų uždekta ugnelė, todėl užklijavus lipdukus ant žvakučių, man teko keliauti į Šiaulius, kad būtų galimą sekmadieni atnešti lauktąją liepsnelę. Su tėčiu ugnelę paėmiau iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, o ten sutikau br. Jonį ir sese Augustę. Sekmadieni atvykom anksti į bažnyčią, tačiau vistiek vėlavom palyginus pagal mišių tvarką. Įsimintina, kad sesė Deimantė skaitė pirmą skaitinį, po to Kuršėnų klebonas Saulius Paliūnas atėjęs prie mūsų pašventino žvakes. Po rytinių mišių išsirikiavę nunešėm pagrindinę žvakę prie altoriaus. Beje, žvakę nešė brolis Evaldas. Tada oficialiai pradėjom dalint žvakeles, kiek kas paaukojo, tike buvo gerai, o surinkta suma pranoko visus lūkesčius. Žvakių pildomai parsivežėm iš parduotuvės, nes norėjosi, kad visi gautų po žvakelę. Po šios gerumo akcijos ėjom į pirmosioos pagalbos stotį, Ligoninės priimamąjį bei į senelių slaugos namus. Visur mus pasitiko su džiugiom širdim ir mielais žodžiais ir kad kitais metais lauks mūsų.s.Monika

 [ 2011-04-07 ]  Žiemos ypatumai Perkūno draugovėje

  bull  Iš temos "Siklčių renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės


Vilkiukių čiožinėjimo ypatumai


 Čiožinėti išsiruošėm sausio 21d. Mes ėjome netoli vilkų vadovės Monikos namų, į duobę. Ji yra didžiulė duobė, tad mes čiožinėjom nuo gana aukšto kalno. Į čiožinėjimo sueigą atėjo Ieva, Arida, Živilė, s. Monika ir iš sesių skilties s. Laurita ir s.Jurgita. Manau, kad smagiausia buvo kopti į kalną. Linksmiausia buvo, kai reikėjo kopti į kalną užsirišus gelbėjimo mazgą, o tada sesės mus, vilkiukes, užtempinėjo. Jei norit nuotraukų – tai žiūrėkite tinklalapyje (www.facebook.com/ Lauritos profilis). Mes susėdusios gėrėm arbatą, skanavom s.Monikos atneštą šokoladą ir Ievutes sausiniukus. Be to, žaidėm ir ,,Labas rytas, labadiena, labas vakaras” ,,Raiteliai ant žirgų”. Labai įdomus žaidimas. Žadėjom nusipaveiksluoti su savo raiteliais , bet pamiršom. S.Laurita mus filmavo. Mums buvo labai linksma.

sese Ieva