METRAŠČIAI KURIUOS ĮKĖLĖ s.Monika

 [ 2011-07-16 ]  Eglučių sodinimo akcija (balandžio 16d.)

  bull  Iš temos "Organizacijos renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės

Kuršėnų Perkūno draugovės skautai susirinko šeštadieni anksti ryte, kai močiutės dar tik rinkosi į turgų. Susirinkom prie Lauryno Ivinskio gimnazijos, bentjau aš visus bendrakeleivius tik pamačiau ten. Dar neskubėdami su broliu Evaldu nuėjom į būklą patikrinti vieną dalyką. Po to, prasidėjo puiki kelionė su br. Evaldu, įsiminė jo šelmškas vairavimas panašus į Valdemaro. Prie Virvytės regioninio parko pasistatatėm mašiną ir laukėm pasivijančių skautų iš Šiaulių. O tuo metu, mes apžiurėjom Virvytes krantą. Atvykus Šiaulių skautams išvykom tiesiu taikymu į Sedos Vyt. Mačernio gimnazijos kiemą, kur mūsų jau laukė laukiama sesė Rita su Akmenės skautų brigada. Po susitikimo, visi draugiškai nulėkėm iki sese Virginijos namų, dėl piniginių reikalų. Tada visi komandiškai nulėkėm iki girininkijos, o pakeliui akmeniškiai padarė įspūdingą triuką su mašina. Ir pagaliau sulaukus girininko pasiekėm tikslą. Darbas vyko labai našiai, per mažiau nei 3val. sugebėjom pasodinti 1000 eglučių, nors mūsų buvo tik 16 skautų ir vienas girininkas. Gerb. girininkas mums suteikė daug naudingos info apie Renavo girininkiją ir savo gyvenimo kelią. Sesė Laurita buvo paskirta įamžinti darbininkų entuziazmą ir darbštumą. Po darbymečio mus nustebino girininko gerumas ir vaišingumas, nes padavė dideli norfos mašiuką pilną visokių gėrybių, o mes nusinešėm visas vaišes ir sumuštinius prie jau užkurto laužo. Sesė Rita buvo atsakinga parvežti katilą ir vandens su br. Evaldu. Kai jie grįžo mes kibom kept dešrelias, vaišinomės gaiviomis sultimis,kurias pilstė girininkas iš trilitrainio, kepėm bulves lauže. Eilini kartą įvyko netikėtų akimirkų įamžinimas. Tad laikas bėgo tikrai labai šauniai ir nepastėbimai, kaip kad smėlis byra pro pirštus. Buvo liūdna, kai girininkas turėjo vykti namo, bet ir taip jis jau dirbo nedarbo metu, savaitgali. Kaip bebūtų, mes laiko neleidom veltui, nes dar buvo likęs visas pusdienis, tad ėjom pažaist įdomių žaidimų, kuriuos parinko s.Rita. Išvargę ir isekę ėjom tvarkyt laužavietės ir aprinkt šiukšlių, nes kaip tik tą dieną vyko akcija ,,Darom 2011”. Dar prieš išvažuojant pasigedom vieno kastuvo tad vyko kastuvo paieška, bet laimingai radom. Tada jau ir gražiai atsisveikinimo ir su mintim, kad labai greit susitiksim per kasmetini Kuršėnų skautų žygį bunkeris, bet ten jau kita istorija. Tad linksma gaidele ir padarytu geru darbeliu iškekiavom kas kur, nors ir pakliui lijo visą laiką.

 [ 2011-04-09 ]  Pavasario linksmybės

  bull  Iš temos "Draugoves renginiukai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės


Brolių sutiktuvės 

Sekmadienį skautės s. Ignė, s. Evelina, s. Deimantė, s. Laurita, s. Brigita ir s. Kotryna nusprendė pasisėdėti prie laužo ir palaukti paržygiuojančių brolių nuo Gulbinų miško. Prisirinkome pagalių laužui, atsinešėme didesnių malkų suoliukams, užsikūrėme laužą, pasidarėme arbatos. Ką buvome atsinešusios vieną kita vaišinom, s. Ingė buvo atsinešusi nedidelį pyragą, tad paskambinome broliams paerzinti, kad greičiau grįžtų, nes suvalgysime. Broliai sakė, kad už pusvalandžio bus, bet po pusvalandžio negrįžo tad dar nusprendėme palaukti. Po valandos pasisėdėjimo nusprendėme pradėti valgyti pyragą ir bebaigiant pamatėme ateinančius brolius vyčius br. Valdemarą, br. Evaldą bei br. Klaudijų, br. Evaldą ir br. Karolį. Grįžo jie labai nuvargę. Suvalgė jie pyrago, kurio vis dėlto palikome, dar truputį pasėdėjome ir po truputį ruošėmės namo. Br. Valdemaras turėjo bombeškių, kurias netikėtai mėtė ir sprogdino.

sesė Laurita

P.S. Oras buvo nuostabus, saulėta, o laužo dūmai sesių drabužiams paliko įsimintiną įspūdį.

 [ 2011-04-09 ]  Rudens gerybės

  bull  Iš temos "Siklčių renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės


Lapkričio 1-oji

Su sesėm susirinkom Kuršėnų miesto senosiose kapinėse. Vienos sesės pasidrodė anksčiau kitos vėliau, bet vistiek įvykdėm savo tikslą ir pažadą, kad padėti žvakučių ant kapelių. Dar kilo įvairių apmastymų apie gyvenimą, koks jis trumpas yptč kai kuriems, apie žmogaus likimą. Dar šaunu buvo, kad sesutes papasakojau apie skautų šūkį, pošūkį ir atsisveikinimą bei sužinojo daugiau apie skautų įstatus. Dalyvavo ir viena mokinė iš Šiaulių, s.Ievos giminaitė ir s.Irmos LS vadovės auklėtojos mokinė, dar buvo atėjusi s.Deimantė, Ignė, Lauryna ir jos sesė.

s.Monika

 [ 2011-04-09 ]  Žiemos rūpesčiai

  bull  Iš temos "Siklčių renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės


2010m. Betlėjaus Taikos ugnis Kuršėnų bažnyčioj

Jau apie šią akciją užsiminta nuo Lapkričio mėnesio pradžios, bet taip jau yra, kad visiems ne tas galvoj, bet kai tai jau turėjo įvykti už kelių savaičių tai visi sukilom. Žvakučių mums įdėjo sesė Dovilė iš Vilniaus į  traukinį, vienam iš patikėtinių brolių, kuriam buvo patikėta ir Betlejaus taikos ugnis, o mes ją su sese Deimante keliavom pasiimti iš Pavenčių traukinių stoties. Labai dėkingos buvom Monikos draugams, kad mus nuvežė ir parvežė, tik labai gaila, kad užgeso mūsų uždekta ugnelė, todėl užklijavus lipdukus ant žvakučių, man teko keliauti į Šiaulius, kad būtų galimą sekmadieni atnešti lauktąją liepsnelę. Su tėčiu ugnelę paėmiau iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, o ten sutikau br. Jonį ir sese Augustę. Sekmadieni atvykom anksti į bažnyčią, tačiau vistiek vėlavom palyginus pagal mišių tvarką. Įsimintina, kad sesė Deimantė skaitė pirmą skaitinį, po to Kuršėnų klebonas Saulius Paliūnas atėjęs prie mūsų pašventino žvakes. Po rytinių mišių išsirikiavę nunešėm pagrindinę žvakę prie altoriaus. Beje, žvakę nešė brolis Evaldas. Tada oficialiai pradėjom dalint žvakeles, kiek kas paaukojo, tike buvo gerai, o surinkta suma pranoko visus lūkesčius. Žvakių pildomai parsivežėm iš parduotuvės, nes norėjosi, kad visi gautų po žvakelę. Po šios gerumo akcijos ėjom į pirmosioos pagalbos stotį, Ligoninės priimamąjį bei į senelių slaugos namus. Visur mus pasitiko su džiugiom širdim ir mielais žodžiais ir kad kitais metais lauks mūsų.s.Monika

 [ 2011-04-07 ]  Žiemos ypatumai Perkūno draugovėje

  bull  Iš temos "Siklčių renginiai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės


Vilkiukių čiožinėjimo ypatumai


 Čiožinėti išsiruošėm sausio 21d. Mes ėjome netoli vilkų vadovės Monikos namų, į duobę. Ji yra didžiulė duobė, tad mes čiožinėjom nuo gana aukšto kalno. Į čiožinėjimo sueigą atėjo Ieva, Arida, Živilė, s. Monika ir iš sesių skilties s. Laurita ir s.Jurgita. Manau, kad smagiausia buvo kopti į kalną. Linksmiausia buvo, kai reikėjo kopti į kalną užsirišus gelbėjimo mazgą, o tada sesės mus, vilkiukes, užtempinėjo. Jei norit nuotraukų – tai žiūrėkite tinklalapyje (www.facebook.com/ Lauritos profilis). Mes susėdusios gėrėm arbatą, skanavom s.Monikos atneštą šokoladą ir Ievutes sausiniukus. Be to, žaidėm ir ,,Labas rytas, labadiena, labas vakaras” ,,Raiteliai ant žirgų”. Labai įdomus žaidimas. Žadėjom nusipaveiksluoti su savo raiteliais , bet pamiršom. S.Laurita mus filmavo. Mums buvo labai linksma.

sese Ieva


 [ 2011-04-07 ]  Žiemos ypatumai Perkūno draugovėje

  bull  Iš temos "Draugoves renginiukai".   Įkėlė metraštininkas s.Monika Perkūno draugovės


Skautagimtadienis


Šių metų Vasario mėnuo Perkūno draugovės skautams paliko įsimintiną pėdsaką skautavime. Dar tokios sueigos ir tokios įsimintinos progos pabūti visiems kartu nebuvo tekę, o ir pamatėm, ko nebuvom matę. Visą ko kaltininkai buvo mūsų keturi numylėti ir išbučiuoti skautai, tai s. Evelina, br. Evaldas, s. Milda ir s. Arida. Jų gimtadieniai kaip tyčia sutapo su ta savaite, kai buvo šv. Valentino diena ir vasario 16d. Tad ruoštis tikrai reikėjo iš peties.

Pasiruošimo svarbiausiais etapas vyko, kai Lokio Letenos dalyviai turėjo tą savaitgalį seminarą netoli Kuršėnų, Gergždelių mokykloj. Darbščiausios sesytės (Laurita, Viktorija ir Beita) rinkosi į skautų būklą ir šeštadieni ir sekmadieni. Dar sulaukėm pagalbos ir iš brolių (br. Edvino ir br. Armando). Kirpom, piešėm, dažėm, siuvom, ko tik nedarėm. Reikėjo pasirūpinti netik būklo puošmenom, bet ir dovanom, tad nuotaikingai darbavomės ruošdami dovanas s. Evelinai ir br. Evaldui. Ko tik nebuvo, visokiausių šposų, kuriuos kretė mūsų broliai, kurie ir neįtikėtinai nuoširdžiai ruošė dovaną br. Evaldui. O dovana tai tikrai atimanti žadą. Paruošus dovanas, prikabinus plakatus, prikabinėjus balionus, parengėm ,,strategini planą”, ką darysim vasario 16-ąja, per visuotinę sueigą,kaip visus skautagimtadieninkus nustebinsim, kad būtent jiems paruošta ši saldžioji sueiga.
   
Pirmoji dalis buvo įvykdyta, kai brolis Evaldas ir sesė Evelina pamatė staigmeną, kuri jų laukė bukle jau nuo vakaro (dar stipresni įspūdį sesei Evelinai paliko jos brolio šokiruojantis apibūdinimas, kad bukle neapsakoma netvarka ir chaosas po vilkų pasibuvimo). Antroji dalis prasidėjo, visuotinės sueigos rikiuotės metu, kai sese Monika pranešė apie būsimas užduotis keturioms grupėms. Grupių vadovai, suprantama, buvo tie visą ko kaltininkai. Grupėms teko eiti ir per šokolado upę, ir įveikti sesyčių parengtą labirintą, kurį įveikė tik tie, kurie turėjo Ariadnės siūlą. visų laukė ir linksmoji viktorina, kurią vedė sesė Viktorija. Viktorinos metu skautai netik sužinojo plačiau apie vasario 16-ąją, bet ir sužinojo, kokia mėgstamiausia draugininkės spalva, kiek sesei Monikai metų, kiek metų skautauja br. Arvydas. Ir pagaliau atėjo linksmiausioji dalis, kai broliai kilnojo sese Mildą, o po to ir vilkiukę Aridą, kurią iškėlė vienu kartu daugiau nei reikėjo. Šauniausia, kad tuo niekas nesibaigė, nes darbštuoles sesės paruošė netik čirvinių blynų ( valentino dienos proga), bet ir gardų keksą. Visą tai paskanino juodųjų serbentų uogienė ir draugiškai pasidalinti puodeliai, nes gurkšniavom arbatą po du. Beskanaujant brolis Arvydas visiems surengė netikėtą ,,kvotą”, tad išgirdo, ko dar niekada nebuvo girdėjęs apie Žemaitijos skautų organizaciją ir apie skautų įkūrėją B.P. Gražūs momentai buvo, kai sesės broliams užtepinėjo uogienę ant čirvinių blynų, o broliai pasigardžiuodami kramsnojo. Už tai jie neliko skoloj – visų skautų puodeliai buvo išplauti.

 Buvo gaila, kad taip greitai pasibaigė toji diena, tačiau skaisčiai šviečianti saulė žadėjo dar vieną gerą pusiaudienį. O ir didžiausias rūpestis nuo pečių nukrito, tad buvo galima ir lengviau atsikvėpti- Skautai pasveikinti ir skautiškai paminėta vasario 16-oji.

sesytė ;))